ASP Welfare application presentation

Lazans Proteksyon Sosyal i fer en bilan peyman benefis statiter e lasistans finansyel pou

Posted on
2024-06-06
Categories
Tags

Lazans Proteksyon Sosyal (ASP) in prezant statistik bann benefis statiter e lasistans finansyel ki in peye pandan lannen 2021, 2022 e 2023.

Sef Egzekitv, madanm Brenda Morin, ti prezant bann sif ek lapres dan prezans Minis pou Lanplwa ek Zafer Sosyal, madanm Patricia Francourt e Depite Sef Egzekitiv, manmzel Tracy Tirant.

Bann pwen pertinan ki’n resorti dapre sif kolekte pandan sa 3 deryen lannen i ki:

  • Plis madanm e paran tousel in fer laplikasyon pou lasistans sosyal.
  • Plis zonm in fer laplikasyon pou lasistans sosyal akoz rezon medikal.
  • Pansyon retret i reste benefis ki annan plis benefisyer.
  • Logmantasyon laz retret in okazyonn en logmantasyon dan benefis envalidite.

Dan enpti deklarasyon avan prezantasyon, Minis Francourt ti dir ki pandan sa 3 lannen ki’n pase, ASP in fer bokou progre pour reste relevan avek bi pou asiste bann ki dan bezwen, malgre sanzman rapid dan peizaz ekonomik Sesel.

Atraver bann progranm, lazans in vinn pli vizib e in osi amelyor son loperasyon par met standar ki pli pratik pou son kliyan ek son staff.

Minis ti note ki “se atraver sa bann bon pratik e kontrol ki ASP ti met an plas ki ti asire ki ti annan resours pou lasistans imedya apre dezas ki ti tap pei le 7 Desanm 2023”.

In osi fer remarke ki an 2022, bann fanmiy Seselwa in kapab war logmantasyon 32% dan benefis ‘welfare’ e resaman sa lannen, tou benefis statiter ki annan pou fer avek zanfan ek lafanmiy in ganny revize pou reflekte klima ekonomik.

Sa i enkli lentrodiksyon en nouvo benefis statiter pou paran ki donn nesans plis ki 1 baba.

Minis Francourt in donn lasirans ki ASP pe kontinyen ek son vizyon pou anmenn ekselans dan son servis e i pe kontinyelman rod fason pou ariv kot bann group dan sosyete ki pli dan bezwen.
Avek plan pou moderniz servis kot ASP, byento sa lazans pou lans son sistenm nimerik.

Lezot nouvote i enkli lofis Praslin kinn ganny modernize kot kliyan pe zouir plis konfor. Menm keksoz pe ganny prevwar pou lofis kliantel Oceangate House lo Mahe.

Nou prezant zot statistik detaye pou 2021, 2022 ek 2023, ansanm avek detrwa portre tire pandan prezantasyon e konferans depres ki ti swiv.